Budgetbeheer Uitgebreid


Budgetbeheer Uitgebreid
Deze uitgebreidere vorm is bedoeld voor personen die verregaande hulp nodig hebben bij het regelen van het budget, inkomensreparatie en contacten met instanties. Naast de vaste lasten worden ook alle openstaande rekeningen (schulden) van betrokkene in kaart gebracht. In geval van schulden zal met crediteuren contact worden gezocht voor het treffen van een passende betalingsregeling.

Onder Budgetbeheer Uitgebreid vallen de volgende diensten:

 • Opstellen van een budgetplan
 • Betalen vaste lasten
 • Betalen leefgeld/huishoudgeld
 • Losse betalingen
 • Extra betalingen
 • Reserveringen
 • Ontvangen post
 • Declareren ziektekosten
 • Aanvragen heffingskortingen
 • Aanvragen kwijtscheldingen
 • IB-aangifte tijdens beheer
 • Aanvragen huur-/zorgtoeslag
 • Aanvragen bijzondere bijstand

 

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken neemt u dan vrijblijvend contact op.


 

plants