Tarieven

Tarieven Rietbergen Bewindvoering


Voor salaris, onkosten en overige bijzonderheden wordt voor bewindvoering, curatele en mentorschap aangesloten bij de Regeling van 4 november 2014,nr. 577811 houdende de invoering van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren).

Tarieven Budgetbeheer:


  Kosten p. maand Intake kosten Kosten verhuizing/ontruiming Eind R&V  
Budgetbeheer 65,00 338,50 279,50 N.v.t. excl.Btw
Coaching (bedrijven) In overleg       excl.Btw


Tarieven bewindvoering 2015 (bron: Staatscourant)  
   jaarbeloning  2-p huishouden*
Familiecurator    1.080,00   1.560,00
Familiebewindvoerder     600,00    720,00
Familiementor     600,00    1.080,00
Combi curator+bewindvoerder     1.200,00
Combi curator + mentor     1.560,00
                                                                                                                                       Bovenstaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel Bewindvoerder Jaarbeloning Maand Uur  
Standaard beloning (17 uur) 1.105.00 92,08 65,00 excl.Btw
Beloning in een bewind met problematische schulden
(17u + 5u)*
1.430,00 119,17 65,00 excl.Btw
Aanvangswerkzaamheden 520,00 excl.Btw    
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer
heeft plaatsgevonden 
390,00  excl.Btw     
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  325,00  excl.Btw    
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)  487,50  excl.Btw     
Opmaken eindrekening & verantwoording  195,00  excl.Btw    
 Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*) Jaarbeloning Maand Uur  
Beide standaard (60% van 17+17 uur)  1.326,00   65,00 excl.Btw
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)* 1.521,00   65,00 excl.Btw
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur)*   1.716,00    65,00 excl.Btw
Aanvangswerkzaamheden   624,00 excl.Btw     
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer
heeft plaatsgevonden
468,00  excl.Btw    
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  325,00  excl.Btw     
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)  487,50  excl.Btw    
Opmaken eindrekening & verantwoording 234,00  excl.Btw    

 
 

 
 

 


Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor
(voor 1 persoon)
Jaarbeloning Maand Uur  
Standaard beloning (90% van 17+17 uur)  1.989,00 165,75  65,00 excl.Btw
Beloning in een bewind met problematische schulden
(90% van 17+22 uur)* 
2.281,50  190,13  65,00 excl.Btw
Aanvangswerkzaamheden   936,00  excl.Btw     
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer
heeft plaatsgevonden
819,00  excl.Btw    
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  325,00  excl.Btw     
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)  487,50  excl.Btw    
Opmaken eindrekening & verantwoording 195,00  excl.Btw    


Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*) 

Jaarbeloning

Maand

Uur

 
Standaard curatele + standaard bewind   2.210,00 184,17  65,00 excl.Btw
Standaard curatele + schuldenbewind*  2.405,00 200,42  65,00 excl.Btw
Schulden curatele + standaard bewind  2.372,50  197,71  65,00 excl.Btw 
Schulden curatele + schuldenbewind*  2.567,50  213,96  65,00  excl.Btw
Aanvangswerkzaamheden 1.040,00 excl.Btw    
Aanvangswerkzaamheden, indien
vooraf
budgetbeheer heeft plaatsgevonden 
897,00  excl.Btw     
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  325,00 excl.Btw    
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)  487,50  excl.Btw     
Opmaken eindrekening & verantwoording 234,00  excl.Btw    


* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

* Een bewindvoerder die in 2014 een beloning heeft ontvangen op basis van het tarief behandeling schulden uit de LOVCK-aanbevelingen, maakt in 2015 geen aanspraak op de jaarbeloning voor een bewind met problematische schulden. (overgangsregeling)

* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of onder het bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.


plants