Kwaliteit

Kwaliteitsverantwoording Rietbergen Bewindvoering


Vanwege de gestelde kwaliteitseisen van de rechtbank inzake de uitvoering van de taken als bewindvoerder zijn de volgende kwaliteitszaken gewaarborgd bij Rietbergen Bewindvoering.


Vakbekwaamheid:
- Afgeronde HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

- Afgeronde Propedeuse Rechten aan de KUN
- Certificaat Training Budgetbegeleiding en certificaat Schuldhulpverlening
  in zeven stappen

- Jaarlijkse bij- en nascholing
- Werkervaring en huidige werkgever: zie persoonlijk profiel Linkedin

Waarneming bij afwezigheid en samenwerking met:
Richard Bruntink          RB-Bewindvoering       www.RB-bewindvoering.nl 

Ethiek:
- Rietbergen Bewindvoering zal zorgdragen voor de bescherming van
privacygevoelige klantgegevens conform de Wet bescherming
persoonsgegevens.

- De eigenaar Monique Rietbergen heeft een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)
- Rietbergen Bewindvoering heeft een klachtenprocedure opgesteld en deze is te allen tijde opvraagbaar en inzichtelijk op de website.
-Rietbergen Bewindvoering zal in de periode van de verslaglegging geen schenkingen, erfstelling of legaten van de clienten of hun naaste familie in ontvangst nemen.

Inrichting van de onderneming; 
Rietbergen Bewindvoering heeft:

- de ondernemingsgelden gescheiden van de clientgelden en er is geen enkele bankrekening van de client te naam gesteld op de onderneming.
- onderhoudt de administratie van haar clienten in het Bewindvoeringsprogramma OnView te Goirle.
- een aansprakelijkheidsverzekering voor Bewindvoerders afgesloten bij Intrasurance onder polisnummer: 9655894.
- een uniform werkproces, beschikbaar voor clienten.
- van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur een telefonisch spreekuur en is 24 uur per dag bereikbaar via e-mail, post en voicemail.

Automatisering
Rietbergen Bewindvoering gebruikt een professioneel automatiseringssysteem OnView voor Bewindvoering. Client- en bankgegevens liggen in het systeem vast. Budgetplan en rekening en verantwoording (R&V) worden automatisch gegenereerd.  

plants